داستان خودت رو بگو

درباره من

سلام

همواره یکی از لذت بخش ترین کارها برای من درس دادن و ایجاد آگاهی در افراد است. کمک به رشد و ایجاد تغییر در دیگران برای من نیز، جزیی از روند "شدن" هست. مهم ترین دغدغه روزهای من این است که زمان رشد را برای دیگران کمتر کنم تا هزینه کمتری در زندگی شان بپردازند؛ هزینه ی جوانی و عمر گرانبها. ایمان دارم، اگر هر کسی مشغول به کاری باشد که برای آن خلق شده، حال خوب را تجربه خواهیم کرد و دنیا جای بهتری خواهد بود برای ادامه دادن.

و زندگی کردن، دلیل بهتری خواهد بود، برای نفس کشیدن هایمان.


درباره من درباره من
4.2 امتیاز از 28 رای
امیر غیاثی فر
4.2 امتیاز از 28 رای