داستان خودت رو بگو

  1398/07/29      
قدردان باشیم قدردان باشیم هسته اصلی رفتار در انسان‌های موفق و شرکت‌های برتر چیست؟
4 امتیاز از 1 رای
امیر غیاثی فر
4 امتیاز از 1 رای
هسته اصلی رفتار در انسان‌های موفق و شرکت‌های برتر چیست؟