داستان خودت رو بگو

  1398/07/29      
زیستن برای آفرینش زیستن برای آفرینش انسان همواره برای زیستن با دو انتخاب مهم روبروست؛ زیستن برای بقا یا زیستن برای خلق و آفرینش
4 امتیاز از 1 رای
امیر غیاثی فر
4 امتیاز از 1 رای
انسان همواره برای زیستن با دو انتخاب مهم روبروست؛ زیستن برای بقا یا زیستن برای خلق و آفرینش